Southern Sweden på Form/Design center

TEXT 

Mette Rosencrantz

ÄNDRAD 

2015-02-04

 | 

PUBLICERAD 

2015-02-04

SSDL_logo

Sverige var partnerland under fjolårets Business of Design Week. Malmö stad och Region Skåne genomförde en gemensam satsning i samarbete med lokala aktörer. Business of Design Week är den största plattformen för design i Asien, det var ett tillfälle att visa upp skånsk innovation och spjutspetsdesign, samt möjliggöra för utvalda designföretag att möta bland annat asiatiska inköpare.

Southern Sweden skapade en mötesplats i den svenska paviljongen, där det bland annat hölls seminarier under ledning av Media Evolution, kreativa workshops med Återskapa, designutställning framtagen av Form/Design Center, plats för business möten eller bara vila. Mässan hade 30 000 besökare under tre dagar i december 2014.