Svenska Tecknare ger ut handbok för kreatörer

TEXT 

Mette Rosencrantz

ÄNDRAD 

2023-04-17

 | 

PUBLICERAD 

2023-04-14
Hur ska man som kreatör tänka kring arvode? Vad omfattar upphovsrätten? Som en hjälpande lian i djungeln av rättigheter och skyldigheter ger nu Svenska Tecknare ut handboken ”Konsten att leva på det vi gör”, som är gratis att ladda ner. Boken riktar sig i huvudsak till yrkesverksamma kreatörer och är tänkt att fungera som en guide i det dagliga arbetet.

Med ett kreativt jobb följer även mindre kreativa aspekter. Att behöva tänka på sånt som förhandlingar, offerter och fakturor är kanske inte det mest inspirerande, men dock en viktig del att hålla koll på som frilansare.

Som ett svar på det har ”Konsten att leva på det vi gör” nyligen lanserats. Handboken är resultatet av ett samarbete mellan olika kompetenser hos Svenska Tecknare, vars vice ordförande Nille Svensson har skrivit grundmaterialet. Boken lyfter ämnen som nyttjanderätt, ekonomi, skyldigheter och rättigheter.

Bakgrunden till boken
Nille berättar att idén till handboken kom av att han och resten av teamet på Svenska Tecknare kunde se ett mönster i vad medlemmarna hade för återkommande frågor. 

– I den situationen vi befinner oss i nu märker vi att kreatörer alltför ofta tvingas agera enskilt utan det kollektiva stöd som en praxis ger. I sämsta fall kan det skapa en komplicerad och förvirrad arbetsprocess där kreatören känner sig maktlös och hamnar i kläm, där värdet på det arbete vi utför och tillför urholkas. Den negativen spiralen måste brytas och det klarar vi bara tillsammans, sägen han.

Handbokens syfte är att skapa stabila förutsättningar för ett hållbart yrkesliv där fler kan bidra till en rikare visuell kultur i Sverige.

Handboken har som mål att underlätta för alla visuella kreatörer att leva ett hållbart yrkesliv. Det innebär att kunna ha koll på grundläggande rättigheter men också idéer om hur man värderar sitt arbete.

– Boken berör hur man samarbetar med uppdragsgivare för att upprätthålla ett professionellt och hållbart arbetsförhållande, både i det enskilda uppdraget och över tid, säger Nille. 

En annan aspekt av jobbet som kreatör är att anpassa sig till en arbetsmarknad i ständig utveckling. Bakåt i tiden var det inte ovanligt att man arbetade hela sitt yrkesliv inom en bransch, som förlagsbranschen eller reklambranschen, där det då kunde växa fram en praxis inom just det området. 

– Idag är situationen något mer rörlig, för att inte säga rörig, och många frågor bottnar i osäkerhet om ”vad som gäller”. Därför behövs mer kunskap om exempelvis upphovsrätt, men också att alla vi som är yrkesverksamma agerar någorlunda lika när vi utför vårt arbete och samarbetar med våra uppdragsgivare.

Nille Svensson.

Kompetenser från flera håll
Utöver Nilles grundarbete har även Svenska Tecknares arvodesrådgivare Lisa Engström och juristen Marcela Contardo gått in och bidragit med sin kunskap.

– Dessutom har vi haft en extern referensgrupp bestående av agenter och kreatörer, med Maina Arvas som redaktör. Boken har tagit två år att färdigställa, säger Sandra Nolgren, verksamhetsledare på Svenska Tecknare.

Omslaget är ritad av de grafiska formgivarna Karolina Eriksson och Ola Jeppsson och är en del av en serie humoristiska illustrationer som går igenom hela inlagan. 

– Tanken var att handen, den visuella kreatörens arbetsredskap, skulle vara i fokus och tillsammans med ansiktet uttrycka olika känslor kopplade till bokens delar. Både illustration och typografi skulle förmedla en lekfull och positiv känsla, säger Karolina.

– Vi skissade mycket, både på idé och uttryck, innan formen var färdig. I denna process kom uppdragsgivaren också med viktig och bra feedback, säger Ola Jeppsson.

Avslutningsvis hoppas Nille på att boken ska förmedla kunskap och stöd för att kunna stå starkare som yrkesutövare, på ett både kortsiktigt och långsiktigt plan.

– Branschen får förhoppningsvis smidigare, mer professionella och mer givande samarbeten mellan kreatörer och uppdragsgivare. Samhället får förhoppningsvis en yrkeskår som i ännu högre grad har möjlighet att berika den visuella kulturen till glädje och nytta för alla, säger han.

”Konsten att leva på det vi gör” skickas ut till alla medlemmar i Svenska Tecknare och finns även tillgänglig för gratis nedladdning här. 

Cred: Alla bilder tillhör Svenska Tecknare.