Sveriges Annonsörer välkomnar retuscheringsmärkning

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2017-10-20

 | 

PUBLICERAD 

2017-10-20
I Frankrike har en ny märkning för retuscherade reklambilder på modeller tagits fram – ett beslut som välkomnas av intresseorganisationen Sverige Annonsörer.
Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer.
Fotograf: Anna Rut Fridholm.

– Det är viktigt att reklamen är ansvarsfull och att man är transparent mot konsumenter och talar om att en bild är retuscherad, säger Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer.

Den nya franska märkningen har tagits fram för att motverka osunda kroppsideal, och den innebär att kommersiella foton som har blivit digitalt redigerade för att få modeller att framstå smalare förses med en tydlig varningsskylt med texten ”photographie retouchée” – ”retuscherat fotografi”.

– Reklam ska vara laglig, korrekt och inte minst ansvarsfull. Att märka ut att reklamen är redigerad ser vi som positivt och att man är öppen mot konsumenterna att man talar om att en bild är retuscherad. Vi välkomnar denna transparens så att man som konsument kan bilda sig en egen uppfattning om reklamen med vetskapen att reklamen har manipulerats, säger Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer.