SVT svidar om

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2016-11-30

 | 

PUBLICERAD 

2016-11-30
Precis efter SVT:s 60-årsjubileum kunde en uppmärksam tittare se en ny logotyp i företagets kanaler. Små ändringar förvisso, men som tydde på någonting större. Den nya logotypen bara en del av ett helt nytt designsystem som kommer att rullas ut och utvecklas framöver.

svt_logo_2016

– Det nya designsystemet har sin grund i rörlig bild och navigation, som ska göra det lättare för publiken att navigera i vårt utbud och förtydliga SVT som avsändare, berättar Sabina Rasiwala, som är kommunikationsdirektör på SVT.

Logotypen har framför allt förenklats och kondenserats och är ritad för att kunna animeras. Stjärnblomman som tidigare synts i vissa sammanhang är borttagen och istället har de arbetat för att hitta ett verktyg för att underlätta i navigeringen.

– Vi befann oss fram till nu i en organisk tillvaro där grafiska element vuxit fram över tid. Stjärnblomman har till exempel funnits i corporate, sport och nyheter, men inte i Play. Den har varit svår att förhålla sig till för att den är ganska statisk och inte är färgkodad. Den gör heller inget jobb för logotypen, snarare blockar den om vi vill förtydliga att det handlar om SVT Nyheter eller SVT Sport, och svår att jobba med i corporate fortsätter Sabina Rasiwala.

svt_logoanimation_open-close2

Istället har slashen tagits fram. Snedstrecket är taget från V:et i SVT, och kommer fungera som en central del i identiteten, för att avskilja och förtydliga och som utgör basen i mönster. Utöver logotypen har en ny färgskala och ett nytt typsnitt, Publik sans, tagits fram. Färg kommer att ta ett steg tillbaka till förmån för fotografisk bild, rörlig och stillbild.

– Typsnittet är specialritat för oss i samarbete med Essen International, och ska främst fungera i digitala miljöer. Vi har höga krav på synbarhet och läsbarhet, så det har varit en viktigt del i utvecklingen.

I dag har den avskalade grundplattformen börjat implementeras, men i framtiden ska det nya designsystemet, framtaget tillsammans med Happy FB, göra det lättare för SVT att bygga vidare och utveckla identiteten över tid.