Min läslista

Din läslista är tom.

Sök på capdesign.se

SVT:s (hemliga) grafiska verkstad

TEXT Sara Wilk
Annons

  • SVT Grafiskt Center har varit med och tagit fram Aktuellts nya vinjett.

Om du vid något tillfälle har tittat på någon av public service-kanalerna har du med största sannolikhet sett SVT Grafiskt Centers arbete svischa förbi i rutan. De har nämligen ett finger med i spelet när det gäller det mesta som har med SVT och grafik att göra. De står till exempel bakom nyhetsgrafik, programgrafik, vinjetter, visuella effekter och postproduktion.

Men det är inte allt i deras tjänsteportfölj. De arbetar också med webben, program, musikkomposition och formger mycket av det grafiska material som syns både i och utanför rutan. Dessutom sitter de med under direktsändningar och ser till att all grafik körs ut, till exempel så att karaoketexten under Allsång på Skansen hamnar rätt

Kort och gott: SVT Grafiskt Center gör material som de flesta av oss har kommit i kontakt med. Ändå är de en av SVT:s kanske bäst bevarade hemligheter.

SVT Grafiskt Center har sitt huvudkontor i ett stort tv-hus några kilometer utanför Växjös stadskärna. Men de har också avdelningar runt om i landet, det sitter femton grafiker i Stockholm, fyra i Göteborg, en i Norrköping och två i Umeå. Men just här, i verkstadens epicentrum, arbetar arton grafiker och fem utvecklare.

I ena änden av lokalen sitter fem nyhetsgrafiker sida vid sida. Här ringer telefonerna ständigt med uppdrag från nyhets­redaktioner runt om i landet. Kanske måste statistik förklaras, händelser illustreras eller kartor produceras.

– Det är väldigt snabba ryck och vi arbetar med korta deadlines. När en reporter eller en sändningsproducent ringer måste vi ha grafiken klar inom ett par timmar. I riktigt pressade situationer ringer de fem minuter innan sändning, säger Mette Nordentoft, som är gruppchef på SVT Grafiskt Center.

  • En informationsbroschyr för Öppet arkiv, som bland annat publicerar äldre och klassiska klipp på SVT:s hemsida.

För att klara av det höga tempot finns det mallar för all nyhetsgrafik. Därtill arbetar en person som intakegrafiker, vilket betyder att han eller hon tar emot uppdraget och delar ut det till någon i gruppen som har rätt färdigheter, till exempel en tecknare eller en sportgrafiker.

I andra änden av lokalerna sitter de som arbetar med längre nyhetsgrafikprojekt och allmän-tv, alltså den del av SVT:s programverksamhet som inte faller under kategorin nyheter.

Vid en av de stora skärmarna i rummet sitter en grafiker och tar bort näshår från en karaktär i den nya serien Äkta Människor. Skådespelaren med den föga smickrande hårväxten gestaltar en robo, vilket gör hårstråna helt malplacerade. Det är ett mödosamt arbete att ruta för ruta eliminera något som borde ha trimmats redan innan inspelningen.

– Vi arbetar med alla typer av program, från drama och fiktion till sport och barnprogram. Varje uppdrag är ett eget projekt eftersom vi inte kan ta en lösning från ett program och implementera den i ett annat. Alla lösningar är unika, säger Andreas Carlsson, som är produktionsledare.

  • Hemsidan för Klubbland, ett numera nedlagt musikprogram som sände inspelade spelningar  varje vecka.

Trots att SVT Grafiskt Center är en avdelning inom SVT kan verksamheten liknas vid en multikompetent och fristående produktionsbyrå. De arbetar ofta i projektform och alla uppdrag varierar beroende på beställarens visioner, önskemål och budget.

Nästan allt material som produceras på det övre planet i tv-huset i Växjö utgår nämligen ifrån briefar och uppdragsbeskrivningar som kommer från producenter och projektledare. Ibland får grafikerna tydliga direktiv, men ibland lyser idéerna med sin frånvaro.

– Vi har till exempel arbetat med en vinjett där beställnin­gen var asfalt, regn, någon staty från Grekland och en snygg font. Det var allt. Men för ett tag sedan var vi på ett möte om ett barnprogram och de hade byggt 3d-modeller i Google Sketchup, säger Anders Printz, som är en av centrets grafiker.

  • SVT Grafiskt Center skapade ett helt nytt koncept för förra årets upplaga av Allsång på Skansen.

Det enskilt vanligaste uppdraget som hamnar hos SVT Grafiskt Center är just att ta fram ett grafikpaket till ett program. Det kan närmast liknas vid en rörlig grafisk profil som bland annat innehåller vinjetter, namnskyltar och eftertexter. Hur lång tid ett sådant projekt tar bestäms av dess budget och omfattning. En enkel vinjett kan ta ungefär två dagar att fixa till. Men under större produktioner, som till exempel val-vakan, kan de vara engagerade i månader.

– Vår styrka är att vi är dynamiska. Vi säger nästan aldrig nej till något jobb utan försöker att hitta lösningar som kan passa respektive produktion. Vi försöker att vara flexibla så att vi kan ta mindre, snabba jobb hela tiden. Ibland kan arbetsbelastningen bli hög, men i vår tillvaro blir det svart i rutan om vi väntar, säger Andreas Carlsson.

För att klara av alla olika uppdrag har de personer med olika kompetens på plats. Många går under titeln grafiker men har egna specialområden, till exempel specialeffekter, 3d-grafik eller grafisk form. 

– Vi har en bra balans här. Många är väldigt duktiga inom sina områden och det gör att vi är starka tillsammans. Det är en stor bredd på det vi gör om dagarna. Just nu sitter jag till exempel och planerar för omläggning av SVT:s kanalgrafik, men under nästa vecka ska jag vara med och spela in sekvenser framför en green screen för Amigos nya vinjett, säger han.

Under många av de större produktionerna testas SVT Grafiskt Centers kompetens, inte minst för att de innehåller så många olika beståndsdelar. Ett av de mer grafiktunga programmen som centret har arbetat med är Allsång på Skansen, klassikern som dominerar i tv-rutan under sommarmånaderna. Till förra årets upplaga var det dags att förnya produktionen, inte minst för att Måns Zelmerlöw tog över stafett-pinnen som programledare, och uppdraget att ta fram ett nytt koncept hamnade i Växjö.

– Just Allsång på Skansen är ett svårt projekt eftersom det är så många olika människor som tittar, både unga och gamla. Det gäller att ta höjd för målgruppen och vara noga med kontrast på texter och namnskyltar för att alla ska kunna se, säger Andreas Carlsson.

  • Äkta Människor är en av SVT:s nyare dramasatsningar. Vinjetten är framtagen av SVT Grafiskt Center.

I sitt koncept tryckte de mycket på ett slags retrokänsla och tog fasta på att den moderna allsången också för tankarna till 1950-talet, folkparker och korvgubbar.

– Vi valde att gå mot lite retrostyle, eftersom det kändes som om det passade Måns, och folkpark i nytappning. Vi körde på det hela vägen genom vinjetten, loggan och skruvade färgerna ganska hårt mot technicolor-hållet, säger han.

Att spela in den nya vinjetten tog arbetsgruppen närmare tre dagar. Dessutom gjorde de all grafik och alla trycksaker, bland annat de sånghäften som delades ut till publiken. Därtill satt de också med under direktsändningen för att köra ut grafiken i etern och se till att allt hamnade på rätt plats i rätt tid. För att lägga på grafiken använder de Caspar, ett grafiksystem som de själva har utvecklat.

– När vi arbetar med allsången åker en av oss upp till Skansen som sändningsgrafiker och preparerar maskinerna med texter, namnskyltar och sådant. En del är förprogrammerat, men till exempel karaoketexterna måste man tajma genom att stega sig fram. Det går inte direkt att sitta och slöa, säger han.

SVT Grafiskt Center är en av få avdelningar på SVT som har en egen ekonomi. Och intrycket av att verksamheten fungerar som en fristående byrå förstärks när de förklarar hur arbetet är upplagt. Det är nämligen inte givet att alla SVT:s uppdrag hamnar hos just dem. I vissa fall måste de pitcha mot sina konkurrenter – trots att SVT står som avsändare.

– Det har fungerat så ända sedan vi fick i uppdrag att göra grafik för allmän-tv. Då bestämde man att det inte ska vara något tvång att använda sig av oss, utan att vi ska vara ett bra alternativ med samma kapacitet och kompetens som konkurrenterna. För att vi hela tiden ska hålla oss på topp använder vi ett pitchförfarande, säger Gisela Soprani, som är avdelningschef. Vi har inte möjlighet att vara en så stor avdelning att vi skulle kunna ta alla SVT:s jobb. Ofta kommer uppdragen i klump under säsongsstarterna och det är inte rimligt för oss att ha bemanning för att klara det, då skulle vi inte ha tillräckligt att göra under resten av året.

  • SVT Grafiskt Center stod också för seriens postproduktion – och här är ett exempel på visuell datamagi. Två filmade sekvenser har lagts ihop till en.

Fram till för ungefär tio år sedan hade SVT:s produktionsorter egna grafiker, både för nyheter, sport och allmän-tv. Men alla var på olika nivåer och hade olika styrkor och svagheter, vilket gjorde att både kvaliteten och det grafiska uttrycket skiftade beroende på vilken ort ett program producerats i.

– Jag är inte för centralisering i stort. Men just när det kommer till grafik händer det så mycket att man hela tiden måste jobba för att hänga med. Det var många som inte klarade det rent kompetensmässigt, säger hon.

Därför startade SVT Grafiskt Center 2003 och det förlades till en ort där den grafiska avdelningen hade utmärkt sig: Växjö. Här var kompetensen hög och därtill hade arbets-gruppen utvecklat ett verktyg kallat Cosmo, som gör det möjligt för reportrar och sändningsproducenter att själva sätta ihop enklare grafik. Under den första tiden arbetade de enbart med nyhetsgrafik, men 2005 landade även allmän-tv:n på deras bord. 

– Tanken var att få ner grafikkostnaden för SVT, eftersom mycket grafik till allmän-tv producerades externt. De grafiska avdelningarna gjorde från början främst eftertexter och mind­re jobb samtidigt som de satt med under sändningarna. Om vi i stället kunde göra allt internt skulle det inte kosta lika mycket, säger Gisela Soprani.

Trots att de måste konkurrera med flera produktionsbyråer har de en tydlig fördel: de har inget vinstkrav på sig. Det innebär att de egentligen bara måste ta hänsyn till sina egna omkostnader när de sätter priserna. Ändå händer det att andra byråer går vinnande ur striden.

– Och de gör jobb med varierande kvalitet. Vissa är bra, men vissa kan ingenting över huvud taget. De är kanske jättebra på tryck eller postproduktion, men det är inte så vanligt att de är bra på båda. Vi har fått rädda flera produktioner, säger Andreas Carlsson. Det värsta jag har varit med om var när vi fick en vinjett utrenderad som bildskevens med fel bildhastighet och i cmyk.

  • Illustrationen användes i Aktuellt i samband med ett inslag om kriget mot terrorn.

I slutändan hamnar nämligen allt grafiskt material hos centret. Det är de som lägger in grafiken i SVT:s system och ser till att det fungerar, även om de inte själva står som upphovsmän. Under hela intervjuns gång renderar till exempel Andreas Carlssons dator den nya kanalgrafiken som gjorts av Trollbäck + Company i New York. Det är den amerikanska byrån som har stått för det grafiska uttrycket, men det är upp till gruppen i Växjö att lösa det tekniska.

– Just nu arbetar vi med att implementera alla mallar och vi försöker att få dem att stämma överens med visionerna. Det är ett riktigt hästjobb, varje kanal har ungefär 60 mallar, säger Andreas Carlsson.

Det händer onekligen hela tiden spännande saker och det föds ständigt nya idéer hos SVT Grafiskt Center. Förutom Äkta Människor och den nya kanalgrafiken arbetar de i skrivande stund också med Aktuellts nya grafikpaket som lanseras under våren. Och i likhet med många andra uppdrag började allt med en brief.

– Aktuellt ville ha något nytt, givetvis. Sedan ville de, som så många gånger när det handlar om nyheter, ha en varmare känsla som samtidigt är nyhetsmässig – vilket i sig är lite av en motsägelse, säger Gisela Soprani.

Det är inte bara nyhetsprogrammets grafik som förändras under våren, hela upplägget är nytt. Aktuellt ska bli ett timslångt program där både nyheter, sportnytt och regional-nyheter ryms, berättar de. Och just därför vill man också att vinjetten ska ge en känsla av att programmet är både hel-täckande och djuplodande.

– Det måste dessutom lira med både studion och scenografin. Tanken är att de ska ha en åtta meter lång vägg med skärmar och den måste vi förhålla oss till, samtidigt som allt ska fungera tillsammans med den grafik som redan finns för Rapport, säger Gisela Soprani.

  • En teckning från Knutbyrättegången som visades i både Aktuellt och Rapport.

Andreas Carlsson visar upp konceptet för den nya vinjetten på sin dator. Det bygger på en idé om att visualisera det tempofyllda informationsflödet som vi hela tiden möter genom olika sorters medier. Och att det är just Aktuellt som kan samla in och filtrera alla nyheter, eller som det står i pitchen:

»Det är hos Aktuellt nyheterna får mening och sammanhang«. På moodboarden syns bilder som visar ett snurrande jordklot där städers lampor lyser upp ett mörkt Europa. Skisserna ger en känsla av att det blir ett något mer polerat och modernt uttryck.

– Det skapar den känsla som vi vill ha, att det ska kännas stort och omfattande, säger Andreas Carlsson.

För att klara av alla uppdrag jobbar arbetslaget hela tiden med att hålla kompetensen på toppnivå, både när det gäller de tekniska lösningarna och de kreativa idéerna. Annars är det lätt att sacka efter och snabbt förlora uppdrag till hungriga konkurrenter.

– Tekniken är grafikerna otroligt duktiga på att plugga in själva. De luskar på nätet när det kommer till ny teknik, nya program och nya plugins. Vår absoluta styrka är att grafikerna älskar att nörda ner sig i sitt område, skriva egna script och hitta egna lösningar, säger Andreas Carlsson.

Det är upp till de anställda att själva ta ansvar för sin
utveckling. Andreas Carlsson berättar till exempel att han
hittar mycket inspiration på hemsidorna Art of the Title, som visar upp vinjettgrafik och samtidigt skriver om processerna bakom arbetet, och Title Design Project.

– Alla måste hitta det som gör dem inspirerade och sedan kan jag ordna så att de får lära sig mer. Det är bättre än att alla ska gå samma utbildning eller lyssna på samma föreläsning. I stället utgår vi ifrån vad som inspirerar individen, säger Gisela Soprani.

  • Informationsmaterial som togs fram inför förra årets Emmy Awards.

Det ser ut som om gänget i Växjö inte kommer att kunna dra ner på tempot under någon överskådlig framtid. Grafik blir allt viktigare, det är de överens om. Men de konstaterar också att grafiken dessutom blir allt tyngre, proffsigare och mer genomtänkt.

– Det är viktigt med grafik för programmen. För tio år sedan fick vi väldigt många önskemål om att bara lägga en text på det filmade materialet, men det räcker inte längre. Nu ska minsta lilla singelprogram ha påkostade vinjetter. Jag tror att det beror på att det blir allt viktigare att sälja in programmen snabbt och få tittaren att stanna kvar, säger Gisela Soprani.

För tio år sedan var det rent generellt mer ruffig grafik, konstaterar de. Vilket är en bjärt kontrast mot det som är i ropet just nu: glassigt. Medvetenheten hos både tittare och beställare har ökat genom åren och de vill helt enkelt ha det »större, bättre och snyggare«.

Vissa trender går hand i hand med den tekniska utvecklingen. Nya plugins och program leder till grepp som används om och om igen. Under de senaste två åren har till exempel Iphone-stuket varit i ropet med snurrande element, blanka ytor och vit bakgrund.

När jag frågar om kommande trender radar de upp ett helt gäng. Inom visuella effekter spår de en ökad balans mellan det analoga och digitala, att allt inte längre kommer att vara uppbyggt av digitala effekter. De ser också att multiplattformsdesignen börjar sätta sin prägel på tv-grafiken, dels för att den ska kunna visas på flera plattformar, dels för att det nya tänket inspirerar.

– Vi brukar alltid föreslå ytterligare saker som man skulle kunna göra, till exempel en Iphone-applikation, men förut har vi för det mesta fått nej. Nu nappar de oftare och det finns en mycket större önskan om att synas på andra plattformar. Det är mer moget för sådant, säger Gisela Soprani.

Enligt Andreas Carlsson är vi mitt uppe i ett generationsskifte.

– Många äldre människor tycker att grafiken går för fort, medan de yngre inte alls har samma problem. Internet-generationen matas hela tiden med dataspel, smartphones och internet. De ser det inte alls på samma sätt, de har helt enkelt exponerats för mer färg och form.

  • SVT Grafiskt Center har varit med och arbetat fram Aktuellts nya programgrafik.

Det ser alltså ut som om uppdragen bara kommer att bli fler och fler för SVT:s grafiska verkstad. De har dessutom arbetat mycket med att öka kunskapen om verksamheten inom SVT, eftersom långt ifrån alla vet vad de pysslar med eller känner till deras bredd. Det kan tyckas som om de jobbar lite i motvind. Men SVT är en stor organisation och projektanställda producenter kommer och går, vilket innebär att alla inte hinner komma i kontakt med det grafiska centret.

– Det är ju lite lustigt att det ska vara så. Men vi jobbar desto mer med att hitta våra ingångar, säger Gisela Soprani med ett leende.

Efter att ha hört dem berätta om verksamheten är det svårt att inte bli imponerad av allt som produceras på SVT Grafiskt Center. Trots att de slåss mot stenhårda konkurrenter lyckas de ändå hålla huvudet högt och det är något som få inhouse-avdelningar kan stoltsera med. Så, håll ögonen öppna nästa gång du tittar på SVT:s kanaler. Då har du med största sannolikhet chans att spana in något av allt det som trollas fram av de grafiska experterna i tv-huset i Växjö.

Annons
Annons
Annons

Magasinet

magimage
magimage
2019
No4

Vi pratar med Tecken Signs | Bokstavsillustratören Sofie Björkgren-Näse | Typsnittformgivarna So-Type | Ett samtal om typografi med ATypI | Typotugg | Gutenberg till Opentype

Besök vår shop
magimage
magimage
2019
No3

Pond Designs förpackningsprocess | Tomorrow Machine och framtidens förpackningar | Avkodade förpackningar | Brobygrafiska om varumärkesbärare | Årets PIDA-vinnare | Jake Knapps Design Sprint | Laptop-test

Besök vår shop
magimage
magimage
2019
No2

Interaktiva affischer med Pangpangpang | Visual Arts resa | The Emotional Art Gallery | Galleri: The Pavilion | De formger för Times Square | Personporträtt: Åsa Kax Ideberg | TBWA moderniserar

Besök vår shop
magimage
magimage
2019
No1

Fotorealistisk 3D hos Foam Studio | Offentlig konst i 3D | Galleri med Sven Prim | Ines Alpha sminkar med 3D | The Reprap Story | Omvärldsspaning | Framtiden för 3D | Vinetiketter för världen från Karlstad

Besök vår shop
magimage
magimage
2018
No4

Personporträtt med fotografen Weroncka Gȩsicka | Illustrera med papper | Flat design | Att välja bild | Konflikt och Kreativitet | Platt formagivning tar steget in i framtiden | Så når du betraktaren | Analys av Ericssons nya logotyp

Besök vår shop
magimage
magimage
2018
No3

Så jobbar Tele2 Inhouse | Lean design för formgivare | Effektiv utomhusreklam | Galleri: Björn Persson | Inhouse: Stockholms stadsbibliotek | Anti-copying in design | Inhouse: MoMA | Intervju: Christina Knight

Besök vår shop
magimage
magimage
2018
No2

Sthlm signs handmålar | Nordblicks nya profil | Semiotik i grafiken | Galleri: Simon Hjortek | Löwengrips redesign | Designa effektiva logotyper | Att redesigna eller ej | Nystartade studion Ulmaja Wilsson | Vi testar Loupedeck

Besök vår shop