3D-skrivaren som skapar liv av papper

Engelska Mcor Technologies har utvecklat en 3D-skärare som även ger ett resultat i fyrfärg. Maskinen arbetar med papper, som dras in i maskinen ark för ark. Sedan skärs papperet, enligt instruktion från en cad-fil. Genom att exempelvis bygga upp produkten av 2000 ark A4-papper, som i maskinen limmas ihop ark för ark, kan ett 3D-objekt […]