Från forskning till form

I utställningen Transformation tittar Beckmansstudenter i Visuell kommunikation på hoten mot haven …