Normkreativa initiativ

Normkreativitet i form av hållbarhet, mångfald, inkludering, normer, genus, jämställdhet, representation och verktyg för förändring …