DDB Stockholm tappar något

I sin redovisning talar bolaget att fokus legat på den digitala transformationen och integrationen av ett digitalt helhetserbjudande. De säger vidare att utvecklingen av DDB Stockholm är helt i enlighet med den plan som lades i början av året. De reserverar sig dock för framtiden genom att lyfta fram det fortsatt osäkra konjunkturläget.