Göteborgstryckeriet satsar på ny teknik

Företagets omsättning steg från 115 till 138 miljoner kronor under 2014, en ökning på 23 miljoner kronor, men rörelseresultatet minskade något, från 3,5 till 3,1 miljoner kronor. Företaget skriver i sin förvaltningsberättelse att marknaden för standard offsettryck minskade med cirka tio procent under 2014, men att de själva ser en ökning av högkvalitativa produkter inom […]