Från 2D till 3D via VR

Glen Southern visade han hur han arbetar i VR och 3D med Wacom och Gravity Sketch på Comic Con …