Grafiska grepp 2019

Gradienter, storskaliga typografilösningar och animeringar är några av de trender vi såg ta utrymme föregående år …