Från gatan till KB

Kungliga Biblioteket, KB, tar emot en stor donation flyers från före detta …