Modernisering i fokus när Securitas rebrandar

Delar ur Securitas nya typgrafi. Illustration: Kurppa Hosk.

Det globala bevaknings- och säkerhetsföretaget Securitas har tagit hjälp av Kurppa Hosk för att ta fram en ny visuell identitet. Detta är den första större uppdateringen …

Tink tänker om

Ekonomi-appen Tink har fått ny visuell identitet signerad Kurppa Hosk …