Ytterligare förluster för Lowe Brindfors

Byråns rörelseresultat har dock minskat ytterligare sedan 2013. De visade negativa siffror redan då – minus 12 miljoner – och redovisar i år ett rörelseresultat på minus 15 miljoner kronor. I förvaltningsberättelsen skriver de att den primära orsaken till rörelseförlusten är en omstrukturering av deras PR-byrå Golin, samt ökade förvaltningsavgifter till ägarna. De skriver också […]