Samla färger i kub

Idén är i stil med Techkons Colorcatcher som vi skrev om nyligen, men Palettes Cube är hårdvara, en kub med vilken användaren kan samla och lagra upp till 20 färger. Dessa kan sedan föras över till Photoshop i datorn och till Cube Companion App i telefonen. Färgerna kan sedan visas som RGB, HEX, CMYK, LAB […]