Snask i samarbete med Pangpang

Flaskan har en reflekterande etikett och ett kromat typsnitt som är inspirerat av 1980-talet och Mad Max. Snask skriver på sin hemsida att deras uppdrag var att branda produkten som en ”billig lightöl”, trots att den inte fick kallas för just light. Namnet blev istället Aight, men den typografiska lösningen gör att ordet lätt utläses som […]