Wallenstam svidar om

Den gula logotypen med myran får en omgörning när Wallenstam vill spegla företagets breda utbud …