Ny typ för RFSU

Som en del i sin nya identitet, framtagen av byrån A+X, får RFSU nytt typsnitt signerat NM type …