Svenska Tecknare skärper konturen

Josefine Engström, ordförande i styrelsen för Svenska Tecknare och Sandra Nolgren, verksamhetsledare. Foto: Eva Edsjö, Jonas Magnusson.

Ordförande Josefine Engström och nya verksamhetsledaren Sandra Nolgren på Svenska Tecknare berättar om nuläget och hur de fortsätter arbetet med att jobba för bättre villkor för medlemmarna …