Stipendium för kreatörer i kris

Josefine Engström, ordförande i Svenska Tecknare.

Är du drabbats av inkomstbortfall på grund av covid-19, kan du vara berättigad att söka pengar ur Svenska Tecknares krisfond …

Ung svensk form 2018

Spännande formgivning prisas med utställning och stipendier i Ung svensk form 2018 …