SVT svidar om

Precis efter SVT:s 60-årsjubileum kunde en uppmärksam tittare se en ny logotyp …