En responsiv pionjär

Ethan Marcotte har kallats den responsiva webbens fader, efter att han myntat uttrycket …