Trydells Tryckeri ökar digitalt

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-09-21

 | 

PUBLICERAD 

2015-09-21

Familjeägda företaget Trydells Tryckeri AB specialiserar sig på periodiska publikationer i mindre och medelstora upplagor med målgrupperna tidskriftsförlag, branschorganisationer och utgivare av marknadstidningar.

Under räkenskapsåret ökade nettoomsättningen för bolaget från 47 till 48 miljoner kronor och rörelseresultatet ökade med 12 miljoner, från 3 till 15 miljoner kronor. I förvaltningsberättelsen noterar företaget dessutom en återvunnen mervärdesskatt på 16,2 miljoner kronor som debiterats under perioden maj 2005 till december 2007.

De tryckta volymerna har enligt företaget varit oförändrade jämfört med föregående räkenskapsår, men tryckta titlar har varit något färre än tidigare. Samtidigt ökade antalet digitalt producerade titlar, alltså parallell-publicering till läsplattor och andra mobilenheter. Tidskriftsproduktionen stod för 71 procent av företagets totala omsättning.