”Typsnittsdesign är inte samma sak som typografi”

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2016-11-22

 | 

PUBLICERAD 

2016-11-22
Carolina Laudon är typsnittsdesigner och designpedagog. Hon har undervisat och föreläst om typsnitt och typsnittsformgivning på en mängd lärosäten och tagit fram flera välanvända typsnitt som många av oss känner igen. Hon ska dessutom ta plats på scenen under CAP&Design Live Typografi – så vi pratade med henne om vad, och varför.
carolina_2016
Carolina Laudon.

Vad ska du prata om på CAP&Design Live Typografi?
– Jag ska prata om typsnittsdesign. Som ju inte alls är samma sak som typografi, det är stor skillnad. Typsnitt kan användas i alla möjliga olika sammanhang – jag, som typsnittsdesigner, kan inte styra över hur det används eller vad slutresultatet blir. Så jag tänker prata om typsnitt, om varför jag gör det jag gör. Jag kommer visa några exempel på vad jag arbetar med, och prata om nyheter inom typsnittsvärlden – till exempel OpenType Font Variations, våra nya distributionskanaler och den förflyttning som syns i resten av världen från ett mansdominerat yrke till ett mer jämställt yrke – men som vi tyvärr inte ser lika mycket av i Sverige.

Varför är det viktigt att veta skillnaden?
– I dag finns det en tendens att en ska vara expert på alla områden. Det har skett en tvär-disciplinär förändring inom området visuell kommunikation. Det finns flera faktorer bakom utsmetningen av vårt område; tvärdisciplinära utbildningar, digitalifiering, globalisering, ekonomin, tillgängligheten etc. Allt är inte av ondo, vi har bara tappat lite kontrollen över vilka vi är och våra begränsningar. Det tycks finns något behov av att en ska kunna bemästra allt, och jag tror att det i det här fallet gör att många klumpar ihop typografer och typsnittsformgivare. Det är gott att förstå skillnaden i arbetsprocesserna – det är helt annorlunda att jobba med typografi än att ta fram ett typsnitt. Det gäller olika tidsspann och olika möjligheter.

Vad tycker du att publiken ska ta med sig från dagen?
– Jag tycker att det skulle vara roligt om folk såg på typsnitt som någonting de kan använda mer för att uttrycka texter. Att de kände frihet och trygghet, och var bekväma nog med typsnitten för att vilja prova nytt. Att våga uttrycka sig själva och inte bara använda de befintliga typsnitten som finns i standardformen. Det finns gott om plats för unika visuella röster och identiteter. Jag hoppas att de känner att vi har en spännande framtid med typsnitt.

Hur du några tips på sidor om senaste typsnittstekniken?

Brown, Tim. Variable fonts, a new kind of font for flexible design.
Hudson, John. Introducing Open Type Variable Fonts
Rickner, Tom. (MT) Part 1: From True Type GX to Variable Fonts

Och…

Adobe Type Kit
CSS Fonts Module Level 4
Linotype
Responsive Web Designs podcast
Unicode Consortium