Uppdaterad grafisk profil för Umeå kommun

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-03-10

 | 

PUBLICERAD 

2015-03-10

UKO_Logotyp

Ny logotyp och grafisk profil står på schemat för Umeå kommun. Den 16 mars börjar det nya utseendet införas successivt, digitala logotyper och mallar för grafisk produktion byts ut.

Den nuvarande logotypen med det gröna björklövet är inte tillräckligt läsbart i små format, och fungerar enligt kommunen dåligt i sociala medier. Den nya, uppdaterade logotypen är framtagen av Umeåbaserade byrån Plakat och ska bidra till att kommunen blir mer synlig och får större genomslagskraft.

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutat att introducera den nya grafiska profilen, där lövet och den gröna färgen ska vara kvar i någon form, men med en mer modern och enhetlig identitet.

– Det är ingen tvekan om att den här logotypen syns bättre. Kostnaden är i sammanhanget väldigt blygsam, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren, i ett pressmeddelande.

Bytet till den nya profilen kommer att ske efter hand, dekaler för fordon kommer bytas ut när kommunen behöver köpa nya fordon, och trycksaker får vänta tills nytryck behövs. Synligheten som ska komma med den nya profilen ska också locka och behålla arbetskraft inom kommunen.

– Med den uppdaterade logotypen tydliggör vi Umeå kommun, inte minst som arbetsgivare, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg.

UKO_Bil

 

Den tidigare logotypen:

umea-kommun