UX ur ett människocentrerat perspektiv

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2016-03-10

 | 

PUBLICERAD 

2016-03-10
Pontus Wärnestål är universitetslektor på Högskolan i Halmstad och jobbar med UX på flera håll. På Digital Crunch i Göteborg kommer han att prata om varför det är viktigt för UX-designers att kunna forma kundens interaktion från början till slut. Innan dess berättar han här om hur man håller sig informerad i ett föränderligt fält och vad som kommer krävas i framtiden.

Pontus_Warnegard_Fotograf_Joachim_Brink

När det kommer till UX som är så föränderligt – hur gör man för att hålla sig á jour?
– UX och tjänstedesign består ju traditionellt av spänningsfältet människa, teknologi och affär, så mitt sätt att hålla mig a jour är att hålla mig uppdaterad på vad som händer inom de tre områdena genom att läsa vetenskapliga artiklar, bra bloggposter och eget experimenterande. Teknologi rör sig helt klart snabbast framåt – så snabbt att det ibland kan kännas övermäktigt. Men styrkan med ett människocentrerat perspektiv är ju att man fokuserar på vad som driver och triggar människor – oavsett vilket teknologiparadigm som just nu råkar vara den mest populära.

Vilken kompetens kommer att behövas om 3-5 år?
– I ett allt mer komplext tjänste- och teknologiskt samhälle behöver vi dels förmågan att se system som helheter, dels ha förmågan att designa för robusta interaktioner och upplevelser som spänner över flera kanaler och medier. Dessutom hoppas jag att morgondagens designers kommer att avkrävas ett allt större moraliskt ansvar för sina skapelser eftersom vi just nu håller på att digitaliserar hela samhället och vår kultur. Därför kommer kompetens i form av kritiskt förhållningssätt, empati och förståelse för vilka ideal våra tjänster stärker respektive försvagar krävas.

Och hur föreläser man utbildande om något som är så pass föränderligt?
– För det första måste man hjälpa människor att bygga upp kunskap och kompetens på fler sätt än bara genom föreläsningar, till exempel genom att arbeta med autentiska projekt i designstudion. Men på en högskoleutbildning är det så klart viktigt att ta upp de stora, svåra frågorna om designens effekter på ett hållbart samhälle, och bygga upp ett mindset som dels är relevant för att börja arbeta direkt efter examen, dels är långsiktigt nog för att hantera ett meningsfullt yrkesliv. Den största utmaningen är att lära sig att tänka kritiskt och självständigt. Det kräver eftertanke och reflektionstid – resurser som blir allt knappare i ett allt snabbare samhälle.

Kommer det att vara samma frågeställningar om 3-5 år?
– Både ja och nej. Vad gäller teknologi och affärsmodeller kommer det säkerligen ske förändringar i väldigt snabba cykler framöver. Taktisk interaktionsdesign förändras ju redan nu då vi i dag har en enorm flora av interaktionstekniker som till exempel tal, gester, AR och VR att arbeta med. Tjänstifieringen av system och plattformar gör att nya affärsmodeller uppkommer. Men vad gäller de grundläggande mänskliga värden som vi designar för – de mål och drivkrafter som våra slutanvändare triggas av – så gäller samma frågeställningar som människan alltid brottats med. Det är dessa kontraster som gör digital design till ett så rikt och spännande fält att verka i.

Missa inte Pontus och flera andra talare på Digital Crunch i Göteborg 12 april. Läs mer om eventet här.