Värderingsdriven grupp leds av Martin Kann

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2019-06-20

 | 

PUBLICERAD 

2019-06-20
Nu lanseras Martin Kann Group – en grupp självständiga kreatörer och hållbarhetsspecialister som tillsammans uteslutande arbetar med uppdrag som leder till hållbar utveckling.

Martin Kann, kanske mest känd som Bob Hunds creative director, lanserar nu Martin Kann Group. Syftet är att hjälpa varumärken, som vill vara en del av lösningen, att få ut sina budskap så snabbt som möjligt utan kompromissad genomslagskraft.

Gruppen består av cirka 17 personer och är spridd över landet och till viss del landsgränserna. Basen är i Öresundssregionen och har ingen fast kontorsadress av klimat- och effektivitetsskäl. Det ska göra att arbetsgrupperna enkelt optimeras efter uppdragens olika faser så att rätt kompetens alltid är aktiverad vid rätt tillfälle.

Gruppens fokus ligger på att utveckla kommunikationskoncept och varumärkesidentitet genomgående i alla kanaler.

– För att vi ska klara de globala målen måste i stort sett alla företag anpassa sig till en ny verklighet, samtidigt som nya hållbara företag behöver få genomslag på marknaden. Då krävs det att även kommunikationsbranschen ställer om, vilket i dag sker för långsamt. Martin Kann Groups bidrag är att arbeta helt värderingsdrivet, vilket innebär att vi endast tar uppdrag för företag som vill vara en del av lösningen, säger Martin Kann och fortsätter:

– Med tanke på det akuta läget så är den här byrån ett resultat av min personliga klimatångest, och en tro på att problemen kan lösas. För fem, sex år sedan började jag söka efter ett större syfte än att vara reklamarbetare i ett klassiskt marknadsekonomiskt ekorrhjul, vars enda mål var kvartalstillväxt. Jag ville använda min erfarenhet och talang till att göra meningsfull skillnad.

Martin sålde sin del i reklambyrån han varit med och byggt upp under åtta år, följt av att ta ett jobb som creative director på Futerra i Stockholm, en kommunikationsbyrå grundad i London som endast arbetar med hållbar utveckling.

– Futerra gav mig bra förståelse för alla aspekter av hållbarhet, och hur man förändrar dagens destruktiva beteendemönster. Nu är Martin Kann Group mitt eget sätt att driva påverkan. I takt med att fler företag inser att omställningen måste ske snabbt så märker vi en rejält ökad efterfrågan på våra tjänster. Jag är extremt ödmjuk inför de utmaningar vi har framför oss, men också övertygad om att det vi gör är rätt, säger Martin Kann.