Ytterligare förluster för Lowe Brindfors

TEXT 

Sara Wilk

ÄNDRAD 

2015-08-19

 | 

PUBLICERAD 

2015-08-19
Lowe Brindfors har under 2014 ökat sin omsättning något, från 158 till 160 miljoner kronor.

Byråns rörelseresultat har dock minskat ytterligare sedan 2013. De visade negativa siffror redan då – minus 12 miljoner – och redovisar i år ett rörelseresultat på minus 15 miljoner kronor.

I förvaltningsberättelsen skriver de att den primära orsaken till rörelseförlusten är en omstrukturering av deras PR-byrå Golin, samt ökade förvaltningsavgifter till ägarna. De skriver också att de nu genomfört de ändringar som behövts för deras ekonomiska utveckling under 2013–2015, och har som mål att ha en sund ekonomi efter 2015 med en positiv intäktsutveckling.