Majblommans identitet ska stärka kommunikationen

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2019-02-06

 | 

PUBLICERAD 

2019-02-06
Ökad fokus på hur barnfattigdom i Sverige kan bekämpas ligger som fokus i Majblommans nya strategi som, hjälpt av en ny grafisk identitet, ska stärka kommunikation, kunskapsspridning och opinionsbildning.

Den nya grafiska identiteten har tagits fram av Where is my pony i Göteborg, en byrå med erfarenhet av värderingsdriven kommunikation och design.

– ”Majblommans röst ska vara varm, saklig, tydlig och enkel”, står det i Majblommans kommunikationsstrategi. Vårt mål var att skapa en profil som upplevs just så. Varm, saklig, tydlig och enkel. Och att göra profilen till ett inspirerande och funktionellt verktyg för att skapa god kommunikation med hög trovärdighet i frågor som rör barnfattigdom i Sverige. Det innebär att möta barn med jämlik respekt och förståelse, att vara en trovärdig och självklar källa till kunskap, en pådrivare för förändring, och att engagera och inspirera alla som på olika sätt bidrar till insamlingen. Kraften kommer från historien men uttrycket är modernt. Med subtila hyllningar till över 100 år av medmänsklighet, säger Mattias Dahl, strategisk projektledare på Where is my pony.

När byrån arbetat med formen har de valt att lyfta ut själva majblomman från profilen.

– Det ger Majblomman en tydligare identitet som aktör i frågan om barnfattigdom, skild från insamlingen. De grafiska elementen kan användas för att skapa liv i ytor, göra avdelare och vara informationshållare. Ett tydligt illustrationsmanér ger kraft och tydlighet till fakta och kan ersätta bilder som lätt blir stigmatiserande. Förutom det enkla illustrationsmanéret finns också enkla illustrationer som kan användas för att förstärka känslor i bilder, till text eller illustrationer.

I och med organisationens natur används ofta bilder på unga och barn i Majblommans kommunikation, även där har byrån arbetat för att undvika stigmatiserande bilder.

– Foton på både barn, unga och vuxna behövs i Majblommans kommunikation. De ska vara stärkande och alltid stå på barns sida. Aldrig utelämnande eller utpekande. Barnen på bilderna kan vara glada, sura eller arga, det avgör kontexten. Det finns också behov av andra bilder som skildrar barn och ungas miljöer. Bilder från skola och fritid som skapar igenkänning. De ska varken vara insmickrande eller fula – snarare en slags förhöjd verklighet. Gärna öppna bilder – inte redovisande eller schablonmässiga, säger Mattias.

I arbetet med färger i identiteten har byrån hämtat inspiration från tidigare års majblommor.

– Majblomman behöver en egen icke årsbunden färgpalett för att vara tydligt och konsekvent året runt, år efter år. Inspirationen till färgskalan är hämtade från historiens majblommor. Den första majblomman var blå, den blev Majblomman blå i profilen. Resterande färger i skalan har en bredd från nedtonade till starka som kan kombineras på mång olika sätt för att skapa dynamik i kombination med god tillgänglighet. De nedtonade lyfter färgerna i årets majblomma och de starkare tar för sig och är tydliga. Det är bredden i skalan som ger Majblomman möjlighet att ta tydlig ställning, ta plats men också backa och stå lugnt i bakgrunden. Vara seriös eller lättsam. Online eller offline.

För val av typsnitt och typografi har tillgänglighet lagt grunden. Tillgänglighet som i läsbarhet, kostnad och åtkomst. De två typsnitt som används är Faune, som ska vara lekfull men med inspiration från historien, och Inter UI, som har hög läsbarhet på skärm.

– Majblommans arbete är lika angeläget i dag som när organisationen startade för 112 år sedan. Utmaningen för oss har varit att skapa en grafisk identitet som speglar Majblommans fokus och aktualitet och samtidigt behålla de goda värden som man traditionellt förknippas med, avslutar Mattias.