Annonsrådet lanserar jämställdhetspanel

TEXT 

Mårten Huzell

ÄNDRAD 

2018-03-14

 | 

PUBLICERAD 

2018-03-14
Jämställdhetspanelen är en tjänst tänkt att hjälpa byråer säkerställa att kampanjer är inkluderande och jämställda.
Amanda Oxell, grundare av Annonsrådet, och Tobias Franzén, vd på The Amazing Society. Foto: Matilda Hansson

[prenumerera]

Facebook-gruppen Annonsrådet lanserar nu, i samarbete med byrån The amazing society, en jämställdhetspanel dit byråer kan vända sig för att få sina koncept och kampanjer bedömda ur ett jämställdhetsperspektiv. Panelen består av branschpersoner valda ur ett kulturellt och etniskt mångfaldsperspektiv som bedömer insänt material efter en checklista som tagits fram för att pröva om materialet är jämställt och inkluderande.

– Den som från början efterfrågade en sådan här lösning var social first-byrån The amazing society. Idén kom från dem och de är måna om att resten av branschen också ska få möjligheten att använda lösningen vilket vi ser som något enormt positivt, berättar Amanda Oxell, grundare av Annonsrådet.

– Vi har arbetat länge med att etablera en hög nivå av medvetenhet internt samt en kultur där vi diskuterar frågor kring jämställdhet och mångfald. Det gör att vi kan erbjuda en kompetens att skapa syftesdrivna insatser i tillägg till vår marknadsföringskompetens. Ett led i detta har hela tiden varit att emellanåt ta hjälp utifrån i och med att även de mest engagerade kan bli hemmablinda. I Annonsrådet har vi hittat en perfekt partner att kunna validera idéer, koncept och uttag, utifrån ett jämställdhetsperspektiv, säger Tobias Franzén, vd på The amazing society.