Emojin blir mer inkluderande men kanske inte mer representativ

TEXT 

Mina Stierna

ÄNDRAD 

2019-03-01

 | 

PUBLICERAD 

2019-03-01

Minst 230 nya emojis med olika hudton, kön och identiteter ska lanseras i år, vilket är ett höjning från 2018 när endast 157 nya emojis adderades till Unicode Standard. De nya formerna av karaktärer ska skapa en större bredd, inkludering och mångfald än tidigare. 

Sedan 2015 när man först började skapa andra hudtoner har figurerna blivit mer och mer representativa för sina användare. Nu kommer sjutton av de nya emojisarna representera människor som har olika funktionsnedsättningar och olika redskap som rullstolar, proteser och liknande.

Genusneutrala ansikten och figurer kommer också numera vara inkluderade och användaren kommer även att kunna skapa förhållanden mellan figurer av olika hudton som håller hand. 
Men om detta innebär en mer sanningsenlig representation av verkligheten återstår att se.

För att läsa mer kring pågående forskning i ämnet som pågår vid Northumbria University, kan man läsa en artikel med PhD Selina Jeanne Sutton här!