5 punkter för lyckat flexotryck

TEXT 

Lamin Kivelä

ÄNDRAD 

2020-07-31

 | 

PUBLICERAD 

2020-07-31
Flexotryck ställer andra krav än offsettryck på grafik, text och annat material du levererar till tryckeriet. Danijela Ridic på Chain design och print, delar med sig av fem vanliga misstag att undvika för ett lyckat resultat.
 Danijela Ridic med exempel på några typer av produktförpackningar hon jobbat med flexotryck för. Porträtt: Marcus Petersson, Packmarknaden. Produkter: Pressbilder från respektive varumärke.
Danijela Ridic med exempel på några typer av produktförpackningar hon jobbat med flexotryck för. Porträtt: Marcus Petersson, Packmarknaden. Produkter: Pressbilder från respektive varumärke.

Ska du trycka etiketter, kartong, wellpapp och produktförpackningar av olika slag kommer du troligen att kika på flexotryck, som också kallas flexografi eller flexo.

Men flexo ställer andra krav på materialet du levererar till tryck, jämfört med till exempel offsettryck.

Vi har pratat med  Danijela Ridic, som startat och driver Chain design och print. Företaget hjälper sedan våren 2019 byråer och andra leverantörer av material som ska tryckas med flexo att anpassa materialet för produktionen tidigt i processen.

Här är Danijela Ridics fem vanligaste fallgropar du gärna vill undvika på vägen mot ett lyckat flexotryck.

  1. Färger. Eftersom materialet rör sig i tryckpressen måste du alltid lägga en överlapp mellan alla färger i hela designen. Ja, du måste göra det, trots att överlappet kan upplevas som störande för ögat. Ta också reda på hur många färger pressen klarar och om substratet kräver någon färg du inte tänkt på för att grafiken ska synas. Anpassa din design till det redan från början, så spar du korrektursvängar.
  2. Texter. Den höga hastigheten och vibrationerna i pressen gör att materialet rör sig. Det gör att det alltid finns risk för misspass vid tryck med flexo. Svällning uppstår i solida ytor (100 procent färgtäckning) och vid rastrering uppstår punktförstoring. Både negativa och positiva texter måste optimeras. Ska en text till exempel ligga i en bild kan det räcka med en outline runt texten för att dölja misspass.
  3. Mått. Ett material som levereras för tryck med flexo ska ha tydligt angivna mått och markering för fotocellen som är ett måste för packmaskinerna som packar produkten. Innan du påbörjar en design är det alltid bra att ha en formatritning på plats., den ska visa samtliga mått och placering av fotoceller med mera. Bredd och höjd kan låta självklart, men måste anges så att tryckeriet kan planera materialbeställning, valsar, hylsor, klichéer med mera.
  4. Objekt. Placering av objekt är något som kan orsaka stora merkostnader. Detta är bra att ha med sig vid serier, eller så kallad familje-körning. Använder du samma objekt eller symbol i flera designer, men placerar dem olika i varje, medför det extrakostnader för kunden. Samkörning är vanligt i flexo och ett bra sätt att spara pengar. Ta också reda på om någon del i din design får ligga i svetsar på förpackningen, eller inte.
  5. Bilder. Än idag ser vi många designer som innehåller bilder med för låg upplösning. I flexo kommer vi inte ifrån en viss punktförstoring, som uppstår mellan kliché och substratet du trycker på. Hur stor punktförstoring blir beror på en mängd parametrar, en av de är kliché tekniken. Att jobba med bilder för flexo är ett hantverk som kräver vana från tryckmetoden.

Danijela Ridic jobbat med repro för flexo sedan början av 2000-talet, bland annat på Linds Flexo AB (som numer ägs av finska Mavaco, reds. anm.) i Helsingborg och Flextrus i Halmstad. Bland kunderna i erfarenheternas skafferi märks Zoegas, Arla, Skånemejerier, Santa Maria och Risenta, för att bara nämna några.