Adobe vill identifiera autentiskt innehåll

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2019-11-05

 | 

PUBLICERAD 

2019-11-05
Under Adobe Max gick företaget ut med att de tillsammans med Twitter och The New York Times Company skapat ett initiativ för att säkra autentiskt innehåll.

Tanken är att CAI, Content Authenticity Initiative, ska skapa en industriell standard för kreatörer och utgivare att ge rätt attribution i kreativa verks metadata. Att kunna länka ett verk till en kreatör ska skapa transparens och förtroende online.

— I och med den ökade spridningen av digitalt innehåll vill människor vara säkra på att det de ser är autentiskt. Det är en väldig utmaning, men vi är glada att kunna förespråka användandet av ett branschövergripande innehållattributsystem tillsammans med The New York Times Company och Twitter. Det är avgörande för teknik- och medieföretag att träffas nu för att ge konsumenterna möjlighet att bättre utvärdera och förstå innehåll online, säger Dana Rao, verkställande direktör och generaladvokat på Adobe.

Ramverket är utformat för att låta skapare verifiera sitt innehåll och dess modifieringsnivåer så att de får rätt tillskrivning och ge konsumenterna ett attributspår.

— Att urskilja tillförlitliga nyheter på internet är en av de största utmaningarna för dagens konsumenter. Att bekämpa felinformation kommer att kräva att hela ekosystemet – kreatörer, utgivare och plattformar – arbetar tillsammans. Det här initiativet lägger grunden för att göra det genom öppna standarder och protokoll, säger Marc Lavallee, chef för forskning och utveckling på New York Times Company.