Airbnb med nytt typsnitt

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2018-05-18

 | 

PUBLICERAD 

2018-05-18
Det nya typsnittet, Cereal, kommer att appliceras på hela företagets plattform.

Typsnittet ska göra att Airbnb fritt kan röra sig mellan online/offline med ett enhälligt uttryck samt ökar läsbarheten över företagets alla delar – ett viktigt steg i arbetet med ökad tillgänglighet, enligt företaget.

Bakom typsnittet står ett samarbete med Dalton Maag, som nyligen även tog fram Netflix egna typsnitt.

– Eftersom vi strävar efter att få ett globalt perspektiv på vårt arbete, samarbetade vi med Dalton Maag – ett framstående, oberoende typsnittsfounry med ett rykte för att skapa sofistikerade, globala typsnittssystem. De är ett högt samarbetsvilligt företag som arbetar med experter på skrivsystem runt om i världen och skapar teckensnitt som är lokalt relevanta men sammanhängande, säger Derek Chan, Creative lead, marketing, i en intervju på Airbnb:s hemsida.

Namnet Cereal kommer från den entreprenörskapsanda som räddade företaget år 2008. I ett sista ryck för att samla in mer pengar innan Airbnbs grundare funderade på att lägga ned tog de fram intressanta samlarobjekt. De tog fram brandade flingpaket under 2008-års presidentvalskampanj i USA, ”Obama O’s” och ”Cap’n McCain”-flingor och tog del av det engagemang som omgav valet, för att samla in pengar. Flingorna räddade företaget och inspirerade till en kärnvärdering om att lösa problem på oväntade sätt. Namnet på typsnittet föll naturligt.

– Som formgivare kan vi välja när ord tjänar det visuella eller när ord är det visuella. På Airbnb använder vi typsnitt för att passa in och för att stå ut – för att hålla fokus på samhället och göra stora uttalanden. Till exempel med Super bowl-kampanjen We accept ville vi skicka ett kraftfullt meddelande. Genom att sätta stor typografi över porträtt utan någon voiceover kunde vi skapa en enkel, kraftfull behandling som lyfte fram våra varumärkesvärden, säger Derek Chan.