Albinsson & Sjöberg går från minus till plus

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-08-13

 | 

PUBLICERAD 

2015-08-13

Förlags AB Albinsson & Sjöberg har ökat sitt rörelseresultat under 2014. Det har gått från minus 3,6 miljoner till plus 3,7 miljoner – en ökning på cirka 7 miljoner.

I sin förvaltningsberättelse redogör motorförlaget för rättsläget kring tryckerimomsen. De menar dock att bolaget inte kommer att drabbas av någon kostnad i verksamheten, oavsett utgång i rättstvisten mellan förlag och tryckerier.

De senaste 2 åren har både koncernen och moderföretaget minskat antal anställda, från 89 till 77 respektive 77 till 72. De senaste två åren har omsättningen för koncernen och moderföretaget också minskat, från 175 till 170 tusen kronor respektive 172 till 168 tusen kronor.