Boken som överlever eld och vatten

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2018-10-12

 | 

PUBLICERAD 

2018-10-12
Företaget Adris årsredovisning har tagits fram för att klara av alla sorters utmaningar – en parallell till företagets egen approach.

Årsredovisningen ska kunna överleva att slitas, veckas, eldas och doppas i vatten och is. Att den klarar av omständigheterna ska enligt Adris illustrera fastheten och styrkan i företagets resultat och dess förmåga att klara av en situation.

Boken konstruerades och gjordes gemensamt av Adris och Bruketa & Zinic & Gray Agency, vars kreativa chef Zrinka Horvat Goodman förklarade:

– Boken utsattes för flambering i köket på The Lone Hotel, den doppades i en sjö och drogs genom en fiskfarm av Cromaris fiskare. Den har frysts i flytande kväve vid -195,79 grader celsius med hjälp av Adris Foundation stipendiaten biträdande professor Dinko Mitretic, fil.dr., den har blivit testad genom att vikas och rivas av barn på Amarin Hotel. Den har till och med körts över med ett 2-tons terrängfordon på en inspektionstjänst för motorfordonsinspektion i Kroatien. Boken förblev oskadad.