Charlie Christensen tilldelas Knut V Petterson-stipendiet

TEXT 

Mette Rosencrantz

ÄNDRAD 

2015-05-22

 | 

PUBLICERAD 

2015-05-22

Charlie_Christensen_foto_Alex_Martinez

Varje år delar Svenska Tecknare ut Knut V Petterson-stipendiet. Stipendiet ligger på 10 000 kr och tilldelades i år Charlie Christensen, tecknare och serieskapare (han ligger bland annat bakom satirserien Arne Anka).

Stipendiaten utsågs av Svenska Tecknares styrelse med motiveringen:
”Någon har ställt frågan finns det svensk satirteckning? Ett svar är: Charlie Christensen! 1984 inledde en välkänd anka ett kombinerat maraton- och hinderlopp som fortfarande pågår. En aning för många vätskekontroller kanske och ett decennielångt försvinnande men ändå har Arne Anka varit ostoppbar och oslagbar i sitt dissekerande av tiden vi lever i, lögnerna vi sväljer och klichéerna vi bygga våra liv på. Slå alltid uppåt! Satir, slapstick och surrealism i träffsäkra snytingar.” 

Charlie_Christensen_anka_1_700