Clear Channel tror på tillväxt

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-08-13

 | 

PUBLICERAD 

2015-08-13
Under 2014 ökade Clear Channel sin omsättning från 260 till 305 miljoner kronor. Bolaget bedömer att den ökningen kommer att fortsätta detta år, trots färre reklamintensiva evenemang, och de tror på ett år av god tillväxt och lönsamhet.

Clear Channel rapporterar i sin förvaltningsberättelse att tillväxten på reklammarknaden varit god under 2014. Detta tack vare god allmänekonomi och flera stora evenemang – riksdagsvalet, EU-valet, fotbolls-VM och vinter-OS. Enligt Institutet för reklam- och mediestatistik ökade reklammarknaden totalt med 1,6 procent, och sektorn Utomhus med 13 procent. Clear Channel Sveriges totala intäkter ökade med totalt 17 procent. Bolagets andel av utomhusmarknaden var oförändrad under 2014.

Bolaget har fortsatt samordna verksamheterna i de nordiska länderna under året, vilket har medfört effektiviseringsmöjligheter och kunskapsöverföring, rapporterar Clear Channel. Ett antal projekt drivs nu inom ramen för det nordiska samarbetet för att genomföra ytterligare effektiviseringar.

Ytterligare en nedskrivning av aktierna i Clear Channels dotterbolag Outstanding Media AB har gjorts då nedmonteringen av telefonkiosker fortsatt. De bedömer att bolaget kommer vara helt avvecklat under 2016.