Design för kvinnor av kvinnor

TEXT 

Mårten Huzell

ÄNDRAD 

2018-04-04

 | 

PUBLICERAD 

2018-04-04
På Guldnyckelns inspirationsdag talade Elin Westerberg och Sofia Hellsten om att tjänster och produkter under lång tid utvecklats för män av män, eller i bästa fall av män för kvinnor. Till detta läggs en ojämn representation av kvinnor i bolagsstyrelser vilket missgynnar kvinnliga företagare.
Sofia Hellsten, strateg på Great Works, och Elin Westerberg, utbildningsansvarig på Gimi.

[prenumerera]

Det har inte skett någon större utveckling av mensprodukter sedan 1970-talet, något som Sofia Hellsten, strateg på Great Works, och Elin Westerberg, utbildningsansvarig på Gimi, tagit fasta på. Underrepresentationen av kvinnor i styrelser i allmänhet och i ledningen för riskkapitalbolag i synnerhet är slående. Detta för med sig ojämlikhet inte bara när det kommer till tjänster och produkter utan även när det gäller säkerhet. En kvinna har till exempel 47 procent större risk att skadas i en bilolycka än en man eftersom alla krocktestdockor har manlig anatomi.

Kvinnliga entreprenörer och företagare är enligt färsk statistik undervärderade. Mindre än en procent av svenskt riskkapital investeras i startups startade av kvinnor trots att de generellt presterar mycket bättre än genomsnittet. Bara sju procent av partners på riskkapitalbolag är kvinnor vilket gör att kvinnor inte har makt över besluten. Detta har enligt Elin och Sofia lett till att kvinnlig företagsamhet och produkter skapade av kvinnor för kvinnor hamnat i skymundan.

Lösningen är inte shrink and pink, en lösning där företag tagit en generisk produkt, gjort den mindre och rosa för att sedan marknadsföra den till en kvinnlig målgrupp. Som exempel nämns ett rosa öl, pennor för henne och en liten bil med utsmyckning. Kvinnor representerar en otillfredsställd marknad med stor potential. Elin och Sofias lösning är att fler kvinnor tar plats i bolagsstyrelser och på beslutspositioner, att fler kvinnliga designers ges utrymme och möjligheter att utveckla tjänster och produkter för kvinnor.

Sofia och Elin nämner några framgångsrika företag inom det de kallar femtech: Maven Clinic, en hälsoapp för kvinnor; Thinx, mensunderkläder som enkelt tvättas hemma i tvättmaskinen; Elvie Trainer, ett digitalt knipägg mot inkontinens, en diagnos som i dag är vanligare än hösnuva. Femtech-industrin är enligt Sofia och Elin i dag värd 200 miljoner dollar.

Sofia och Elin lämnar oss med råd till företagare som vill vara med och driva förändringen: fokusera på användarens behov, var öppen för idén utan att fokusera på personen som presenterar den, visa med plånboken att du vill ha förändring, uppfinn det du saknar.