Design som ska rädda världen

TEXT 

Mårten Huzell

ÄNDRAD 

2018-02-14

 | 

PUBLICERAD 

2018-02-14
I en mångmiljonsatsning vill Energimyndigheten forska fram energieffektiv design.

[prenumerera]

I forskningsprogrammet Design för energieffektiv vardag vill Energimyndigheten titta på hur design påverkar människors beteende och hur vi kan bli mer energieffektiva.

– Att påverka människors beteenden och livsstilar utgör en viktig roll för att minska energianvändningen och ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor. Energiforskning som tar hänsyn till design- och beteendeaspekter möjliggör funktionalitet på produkter och lösningar, men även utformningen av styrmedel, överensstämmer med människors faktiska beteenden och preferenser, säger Mehmet Bulut, programansvarig handläggare på Energimyndigheten.

Programmet kommer bland annat att titta på hur förändrade beteenden, genom design och formgivning, kan skapa ökad hållbarhet. Programmet kommer jobba med allt från produkter och tjänster till tekniklösningar och affärsmodeller som är baserade på ett designtänk. Energimyndigheten har avsatt 60 miljoner kronor till programmet som de kommer att fördela i projekt med start under 2018 och fram till 2021.

– Vår förhoppning är att få in flera bra ansökningar från en stor bredd av aktörer. Vi strävar efter tvärvetenskapliga projekt som kombinerar energiforskning med design- och beteendevetenskap, säger Mehmet Bulut.