Digitala spaningar från Webbdagarna

TEXT 

Sara Wilk

ÄNDRAD 

2016-03-30

 | 

PUBLICERAD 

2016-03-30
Under Webbdagarna, som gick av stapeln i Stockholm under förra veckan, var tre digitala proffs på plats för att dela med sig av en trendspaning var. Både hälsodata, inkluderande design och lärande fick ta plats på agendan.

Det var tre helt olika typer av spaningar kring digital design som lyftes upp under Webbdagarna förra veckan. Sofia Svanteson, grundare av och strateg på Ocean Observations, konstaterade att det är dags att befria välfärdsdatan. Om fler har tillgång till den skulle det vara möjligt att ta fram helt nya tjänster, till exempel sådana som hjälper människor att förändra beteenden och förhindra kroniska sjukdomar, menade hon.

– Om vi jobbar tillsammans tvärvetenskapligt kan vi demokratisera den medicinska vetenskapen. Och ju fler vi är som har tillgång, desto större sociala problem kan vi lösa tillsammans. Det är hög tid att befria välfärdsdatan.

Digge Zetterberg Odh, head of talent and promotion på The North Alliance, lyfte upp vikten av inkluderande design. Som exempel nämnde hon feministisk snöröjning, som initierats i Karlskoga efter att man konstaterat att bilvägar och arbetsplatser där främst män jobbar premierats när det handlar om plogning. Trots att en större del av olyckorna sker där människor går eller cyklar, vilket många kvinnor gör, berättar hon.

– Vi måste bli bättre på att analysera och tolka behov och situationer ur olika perspektiv. Flera stora innovationer uppfanns för människor med annorlunda behov, till exempel mobilen, sms och mejl, konstaterade hon och menar att det kommer att spilla över i den kommersiella sektorn.

Den sista spaningen för dagen kom från Darja Isaksson, grundare av och strateg på Ziggy Creative Colony, som lyfte upp att det i denna digitala tillvaro är hög tid att förändra synen på lärande.

– I dag har ungdomar världen över tillgång till mer information i sin telefon än vad USA:s president hade för 15 år sedan, konstaterade hon och menade att vi fortfarande organiserar utbildning och lärande utifrån gamla premisser.

– Det är i vardagen som lärandet måste ske. Examination och validering sitter fast i universiteten, men det ska inte ha någon betydelse vart du har lärt dig någonting – utan vad du kan.