En designpolitisk utredning

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-10-14

 | 

PUBLICERAD 

2015-10-14

I fjol tillsattes en utredning för att bidra till en mer medveten politik inom arkitektur, form och design – Gestaltad livsmiljö. Idag presenteras och lämnas utredningsrapporten till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke på Kulturdepartementet. Svenska Tecknare ser fram emot att ta del av rapporten, säger ordförande Karin Ahlin.

– Diskussionen om form och design i det offentliga rummet landar ofta i ett snävt samtal kring arkitekturens roll. Problemet är att vi då förlorar perspektivet på den viktiga roll som design spelar i vår gemensamma miljö, säger Karin och fortsätter:

Karin Ahlin, ordförande Svenska Tecknare
Karin Ahlin, ordförande Svenska Tecknare

– Det råder inga tvivel om att grafisk design och typografi är kraftfulla verktyg som påverkar såväl stadsmiljö som livsmiljö i stort och det är viktigt att vi använder dessa verktyg för att bygga en miljö som baseras på den gemensamma värdegrund vi vill ha i samhället

Svenska Tecknare menar att den här utredningen kan verka för att skapa förutsättningar för en förändrad syn bland makthavare och offentliga inköpare och beställare. Och att förändring måste ske så att arkitekter och grafiska formgivare kan samarbeta och samverka mycket närmare och tidigare i exempelvis stadsplaneringsprojekt.

– Grafisk form behöver integreras tidigt i design- och byggprocesser, men tyvärr är den grafiska designerns roll ofta osynlig både i planeringen och byggandet av det offentliga rummet vilket innebär att man inte maximerar potentialen i vad designprocessen kan leda till, säger Karin Ahlin.