”Förändring behöver tid. Det är en resa.”

TEXT 

Luiza Flores da Cunha

ÄNDRAD 

2016-10-10

 | 

PUBLICERAD 

2016-10-10
På Inhousedagen i Stockholm kommer Anna Andersson som är byråchef på Tele2:s inhousebyrå att ta plats på scenen. Tele2 startade för ungefär ett år sedan en egen inhousebyrå, och under Inhousedagen får vi höra hur de gick till väga. Men innan dess pratade vi kort med Anna om hur beslutet gick till.

u1a2501_xhigh_

Kan du kort berätta om vad ska du tala om på Inhousedagen?
– Fokus kommer vara på att bygga upp en inhousebyrå från scratch och vad det innebär. Men det kommer även lite glimtar av vad det är vi producerar.

Varför kände ni på Tele2 att ni behövde starta upp en egen inhousebyrå?
– Det var ett strategiskt beslut av företaget där det handlade om att insourca det som tidigare legat externt. En kostnadseffektivitet helt enkelt.

Vad har ni märkt är de största fördelarna med att ha allt under samma tak?
– Snabbheten, kunskapen om interna möjligheter och möjligheten till synergier utöver att vi kan producera på samma nivå som man gör externt.

Vilken skulle du säga är din viktigaste erfarenhet du tagit med dig från denna resa?
– Hur förändring behöver tid. Det är en resa.

Och vad har egentligen varit svårast?
– Att kunna leverera när vissa behöver tiden för att acceptera förändringen.