Google svidar om

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-09-02

 | 

PUBLICERAD 

2015-09-02
Nu försvinner serifferna i den färgglada logotypen för Google.

En ny identitet har utvecklats – som inte helt oväntat är centrerad kring färgerna vi redan associerar med företaget: blå, röd, gul och grön. Den nya formen ska vara anpassad för de mindre skärmarna, istället för desktop som tidigare.

”Vi har tagit Googles logotyp och varumärke, som ursprungligen var utformat för desktop, och uppdaterat den för att passa i en tid då användare rör sig mellan olika enheter och typer av funktioner (såsom touch, skrift och tal). Samtidigt tar vi farväl av den lilla blå g-ikonen och ersätter den med en symbol som matchar den nya logon”, skriver Google.

Tanken är, enligt företaget, att identiteten ska utvecklas precis som företaget gjort, för att möta användarens förväntningar överallt.

”Vi tycker att vi har tagit det bästa av Google (enkelt, avskalat, färgglatt, vänligt), och omarbetat det, inte bara för att passa Google idag, utan även för Google i framtiden.”

OGB-INSIDER-BLOGS-GoogleLogox2-Animated