Grafikens Hus startar på nytt

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-11-17

 | 

PUBLICERAD 

2015-11-17
Södertälje kommer att bli det nya tillhållet för Grafikens Hus, beslutar styrelsen och ledningen.

Image_version2

– Södertälje kommun och vi på Grafikens Hus delar en gemensam syn på kulturens roll i samhällsutvecklingen. Vi verkar för att göra den grafiska konsten tillgänglig för alla och med kommunen som partner ser vi en spännande och hållbar framtid. Det känns fantastiskt roligt! säger Nina Beckmann, vd på Grafikens Hus.

Nina Beckmann, vd på Grafikens Hus. Foto: Jimmy Eriksson.
Nina Beckmann, vd på Grafikens Hus. Foto: Jimmy Eriksson.

Efter att Grafikens Hus i Mariefred brann ned i mars 2014 har verksamheten fortsatt genom en c/o-verksamhet med utställningar, konstproduktion, workshops, föreläsningar och Artist-in-Residence projekt. Nu tittar de på bland annat på byggnaden Gjuteriet vid Tom Tits, som med sin långa historia och spännande arkitektur har en särskild roll i Södertälje.

– Grafikens Hus verksamhet går helt i linje med de visioner vi har för Södertälje. Här finns ett rikt konstliv med många föreningar och lokala konstnärer och vi ser hur Grafikens Hus som internationell aktör kommer att berika hela kulturlivet, säger Staffan Jonsson, Kultur- och fritidschef Södertälje kommun.

Grafikens Hus menar att detta blir en nystart, men att historiken i verksamheten kommer att finnas kvar.

– Den ursprungliga tanken som konstnärerna Philip von Schantz, Nils G Stenqvist och Björn Lindroth hade med Grafikens Hus finns kvar. Deras vision om en plats där besökaren kan se samtida grafisk konst, göra konst själv samt köpa grafisk konst bär vi fortfarande, säger Guje Sevón, prof. em., ordförande i Grafikens Hus styrelse.