Hållbara förpackningar ökar omsättningen

TEXT 

Mette Rosencrantz

ÄNDRAD 

2015-01-30

 | 

PUBLICERAD 

2015-01-30

enso

I Stora Ensos nya rapport ”Future of Packaging for the Millennials” framgår att handeln och producenter kan öka nettoomsättningen med upp till fyra procent och förbättra rörelsemarginalen med upp till 2,5 procent om de drar nytta av möjligheterna med hållbara förpackningar. Förutsättningen är att de kan hantera kapaciteten bland sk Millennials, den generation som är född mellan 1980-2000 och som förväntas utgöra nästan hälften av den samlade arbetskraften i Europa 2025.

70 procent av dessa betraktar sig idag som miljömedvetna och den växande konsumentgruppen har visat ställa höga krav på att producenter och detaljhandlare har hållbara material i sina förpackningar.

Undersökningen framhåller att 80 procent av Millennials anser att förpackningen är en viktig faktor vid köpbeslut när de handlar dagligvaruprodukter och hela 85 procent anser att förpackningsmaterialet är en del av varumärkesupplevelsen.

Fakta från undersökningen visar också att:
• 44 procent anger att de är villiga att betala extra för att få produkter med hållbara förpackningar.
• 79 procent vill att hållbara förpackningar ska vara märkta som ekologiska.
• Sex av tio anser att förpackningens miljöpåverkan är viktig genom alla steg i en produkts värdekedja.