Han tar hem årets Berlingpris

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2018-05-04

 | 

PUBLICERAD 

2018-05-04
För sin inspirerande typografiska bredd och unika kunskap tilldelas årets Berlingpris Beckmanslektorn Peter Ström.
Peter Ström är årets Berlingpristagare. Foto: Märta Thisner.

Berlingpriset, som instiftades av Karl-Erik Forsberg och fick sitt namn efter Berling antikva, ett av de typsnitt som Karl-Erik Forsberg skapade, delas ut årligen till framstående svenska formgivare för föredömlig formgivning, teknisk skicklighet och utmärkt bokstavsbehandling.

I år går priset till Peter Ström, lektor i visuell kommunikation med inriktning digitala medier på Beckmans, med följande motivering:

”Den digitala miljön och god typografi är inte alltid en enkel ekvation. Med en bakgrund inom webbprogrammering började Peter Ström redan på 1990-talet att utforska den digitala typografin. Upptäcktsresan har gått via bland annat Gerrit Rietveld academie i Amsterdam och den egna verksamheten Konst och teknik. Han har givit ut både tryckta och digitala böcker, är en ovärderlig samarbetspartner i typografifrågor och en entusiasmerande kunskapsförmedlare. Peter Ström tilldelas Berlingpriset 2018 för sin inspirerande typografiska bredd och unika kunskap.”

I fjol gick priset till Parasto Backman och Eva Wilsson med motiveringen:

”Pristagarna för Berlingpriset 2017 tilldelas priset för kreativ bokstavsbehandling, typografisk finkänslighet och kvalitetsmedvetenhet. De sprider typografisk kunskap i sin undervisning och inspirerar med egen verksamhet som är samtida, klassisk och experimentell.”