Interna förändringar gav ökad försäljning

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2017-12-05

 | 

PUBLICERAD 

2017-12-05
Reklambyrån Wonderbrand gör ett starkt 2016 avseende försäljningen.

I senaste årsredovisningen steg omsättningen till 11,4 miljoner kronor. Det är 2,2 miljoner mer än föregående år. Aktiebolaget har sitt säte i Göteborg och fokuserar på tre affärssegment – analys och strategi, kanaloberoende tjänster inom kommunikation och information samt event mässor och konferenser. I årsredovisningen skriver styrelsen att stora interna förändringar genomförts under räkenskapsåret, såväl personella som monetära. Rörelseresultatet minskade från 1,4 miljoner kronor till 163 000 kronor. Årets resultat efter skatt hamnar på 42 000 kronor.

De interna förändringarna ska enligt företaget ha gett en positiv effekt på  efterfrågan och därmed försäljningen även under första kvartalet av 2017. Bolaget ägs huvudsakligen av Brands of wonder AB.