Jämställda rum med hjälp av interdisciplinär kunskap

TEXT 

Mina Stierna

ÄNDRAD 

2018-12-14

 | 

PUBLICERAD 

2018-12-14

Carlstedt Arkitekter presenterar Social byggnorm, ett initiativ med syfte att utveckla jämlika fysiska arbetsmiljöer. Genom ett nytt sätt att rita offentliga rum ska diskriminerande strukturer byggas bort och förhoppningen är att det första exemplet – ett jämställt omklädningsrum för blåljuspersonal – ska bli första steget till en ny branschstandard.

Med hjälp av både arkitekter, forskare inom design och sociologi, fackliga representanter och brandmän skapas en unik kunskapsbank kring hur beteenden, normer och välbefinnande påverkas av de gemensamma rummens utformning. En av huvudinsikterna är att omklädningsrummet fyller en viktig social funktion inom brandmannayrket. Det är en plats där anställda kan pusta ut efter utryckningar, prata om vad man upplevt och bestämma vad man ska göra härnäst. Eftersom kvinnor är i tydlig minoritet exkluderas de ofta från den gemenskapen när man tvingas byta om separat från männen.

– En lösning blev att skapa ett gemensamt återhämtningsrum, där det går att prata med varandra även när man duschar avskilt, berättar Hanna Börjesson. Vi har också tittat på lösningar där dusch och ombyte sker individuellt. Då förflyttas sociala interaktioner till andra rum på brandstationen.

Genom initiativet Social byggnorm hoppas Carlstedt Arkitekter att fler aktörer ska ta del av de nya kunskaper som genereras och att offentliga byggprojekt som skolor och vårdinrättningar ska utformas med större fokus på människors sociala samvaro.

– Vårt mål är att fylla på Social byggnorm med fler exempel och på sikt göra initiativet till ett lika självklart begrepp som den gamla branschstandarden Svensk byggnorm (SBN 1980), säger Hanna Börjesson.